Hovedside

Tjenesteområder

Referanser

Kundeliste

Pedagogisk plattform

CV

Kontakt oss

 


TJENESTEOMRÅDER

Ledelse:
Lederforståelse, Lederoppgaver, Lederroller, Forandringsledelse og implementering av endringer
Motiverende og kommunikativ atferd, Ledelse og konflikthåndtering, Lederavtaler: Plan- og oppfølgingssamtaler, Utviklingsprogram for ledere og mellomledere

Organisasjon:
Organisasjonskultur og innovasjonsprosesser, Organisasjonskultur og konflikthåndtering
Målstyring og resultatoppfølging

Kompetanse og Opplæring:
Kompetanse- og opplæringsforståelse, Kompetanse- kartlegging og planlegging
Rekruttering, Nedbemanning og omplassering, Ansatt undersøkelser
Kvalitetssikring av opplæringsplaner, tiltak og kurs, Instruktøropplæring og instruktørtrening
Service og kundeforståelse

Kommunikasjon:
Kommunikasjonsforståelse, Kommunikasjonsferdigheter, Spilleregler og prosessvurdering
Presentasjons- og forhandlingsteknikk

Veiledning og Coaching:
Veileder forståelse, Veileder roller, Kollegaveiledning, Støttegrupper, Coaching

Teambygging:
Teamforståelse, Teamsammensetting, Roller i team, Faser i team, Teamledelse
og Teamatferd

Salg:
Opplærings og trenings programmer for selgerledere
Opplærings og treningsprogrammer for selgere
Salgsteamet: Kjøps- og selgeratferd
Coaching av selgere
Forhandlings og presentasjonsteknikk

Prosjekt:
Opplærings og trenings programmer
Prosjektledelse, prosjektdeltagelse