Hovedside

Tjenesteområder

Referanser

Kundeliste

Pedagogisk plattform

CV

Kontakt oss

 


UTGANGSPUNKT FOR ARBEIDET

Menneskesyn:
- Vi tror at mennesket er enestående, skapende og ansvarlig.
- Vi tror at mennesket har de ressurser det behøver for å endre seg.
- Vi tror at mennesket handler overensstemmende med eget
verdigrunnlag, når dets integritet respekteres.

Pedagogiske grunnprinsipper for vår virksomhet:
Involvering - ansvarlighet - relevans - selvstendig tenkning.

Kvalitetssikring av:
Mål - innhold - arbeidsmetoder - vurderinger - forutsetninger.