Hovedside

Tjenesteområder

Referanser

Kundeliste

Pedagogisk plattform

CV

Kontakt oss

 


Konsulentselskapet Ledelse & Forandringspedagogikk AS har siden 1994 konstrueret og gjennomført lengre og kortere kurs i lærings- og utviklingsprosesser.

Som en del av dette utfører vi veiledning/rådgivning av ledere samt utredningsoppdrag
Vår kunnskapsbase og våre tjenester er knyttet til begrepene:
Ledelse - Organisasjon - Kompetanse og Opplæring - Kommunikasjon -
Veiledning - Teambygging - Salg - Prosjekt


I vårt arbeid legger vi vekt på å ivareta samspillet mellom følgende elementer:
Organisasjonens mål og oppgaver - aktørenes kompetanse og rollebidrag -
effektive arbeidsmetoder og rutiner - klare ansvarsforhold, effektiv rapportering
og styring.